News
16/2/2017

El·lipse 108: “10 anys d'Open Day! / Ten years of the Open Day!”

El·lipse 108: “10 anys d'Open Day! / Ten years of the Open Day!”


Edició d'octubre


Ja ha sortit l'edició d'octubre de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

L’El·lipse d’aquest mes destaca la 10ª edició de la Jornada de Portes Obertes del Parc, un èxit de participació, com sempre gràcies als més de 260 voluntaris. També estan de celebració el CRG, amb el seu 16è simposi anual, i el DCEXS-UPF, que organitza el seu 1er simposi d’estudiants de doctorat aquest mes de novembre.

A les pàgines interiors de la nostra revista hi trobareu el perfil d’un grup de recerca en educació en ciències de la salut (GRECS) del DCXES-UPF, i l’entrevista a Edurne Arriola ens apropa a la immunoteràpia contra el càncer.

A la secció “Ciència al descobert” podreu saber més sobre la relació entre gens, proteïnes i ARN no codificants, i al debat actual podreu llegir què tenen a dir els investigadors sobre la integritat en les publicacions científiques.

Les notícies d'aquest mes inclouen novetats sobre el desenvolupament dels neandertals, el tractament de càncer de bufeta, l’augment de pol·lució en dies de vaga de transport públic o com canvis epigenètics es poden heretar de generació en generació, entre d’altres.

A més, no us perdeu la foto científica d’aquest mes, i recordeu que podeu veure totes les edicions de l’El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 2018: "Ten years of the Open Day"

Welcome to the October issue of El·lipse, a monthly publication in Catalan and English of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB).

PDF Version
Multimedia version

The Ellipse this month highlights the 10th edition of the PRBB’s Open Day, which was once again a success thanks to more than 260 volunteers. Also celebrating are the CRG, with its 16th annual symposium, and the DCEXS-UPF, which organizes its 1st PhD students symposium this November.

Inside our magazine you will find the profile of the research group on health science education (GRECS) of DCXES-UPF, and an interview with Edurne Arriola, which tells us about immunotherapy against cancer.

In the "Science uncovered" section you will learn more about the relationship between genes, proteins and non-coding RNAs, and in the “corrent-affairs” debate you can read what researchers have to say about integrity in scientific publications.

The news of this month include insights into the development of Neanderthals, the treatment of bladder cancer, the increase of pollution in days of public transport strike or how epigenetic changes can be inherited from generation to generation, amongst others.

Also, do not miss the scientific photo of this month, and remember you can see all previous editions of El·lipse here where you can also register to get the publication every month in your email