News
28/10/2016

Informe i Storify de la Jornada de Portes Obertes del passat dia 7 d'octubre / Report and Storify of the Open Day held on October 7th

Informe i Storify de la Jornada de Portes Obertes del passat dia 7 d'octubre / Report and Storify of the Open Day held on October 7th


Notícia del PRBB


En l'arxiu PDF podeu consultar l’Informe final de l’Open Day 2017 del passat 7 d’octubre. Trobareu dades de participació, opinions i comentaris i altres. Tots els suggeriments serviran per millorar les properes edicions. 

També podeu veure l’Storify dels tuïts de la jornada.

De nou moltes gràcies a tots els voluntaris i visitants!


Report and Storify of the Open Day held on October 7

In the PDF, you can check out the Final Report of the Open Day 2017 (in Catalan). You will find data on participation, opinions and comments. All suggestions will be used to improve future editions. 

You can also see the Storify with the tweets of the day.

Thank you all for your participation!