News
3/11/2017

CEXS-UPF: La UPF destaca en la lluita per la reducció d’accidents laborals i malalties professionals

CEXS-UPF: La UPF destaca en la lluita per la reducció d’accidents laborals i malalties professionals


Notícia del CEXS-UPF


El 25 d’octubre la Universitat Pompeu Fabra va rebre, en un acte institucional a la seu de MC Mutual, la mútua d’accidents de treball i malalties professionals a la que la Universitat està associada, el certificat que acredita la concessió de l’incentiu BONUS per part de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social.

Aquesta entitat reconeix amb aquest incentiu aquelles empreses que es distingeixen, d’una banda, per la seva contribució eficaç i contrastable a la disminució de la sinistralitat laboral; i d’altra, per la realització d’actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i de les malalties professionals. L’incentiu BONUS consisteix en la reducció de les cotitzacions a la Seguretat Social per contingències professionals, d'acord amb els requisits establerts legalment.

“La UPF dóna una importància especial a la salut de les persones”, comenta Sergi Jarque, cap de l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat. “Aquest reconeixement posa en valor la nostra tasca en la reducció dels accidents laborals, que es basa en actuacions sovint poc visibles com són el control dels riscos químics, físics i biològics als laboratoris del campus del Mar, o la gestió de la resta de riscos de seguretat i el confort a la resta de campus i al rectorat.”

Més informació:
Web del CEXS-UPF