News
16/2/2017

El·lipse 109: “#1000 raons per moure'ns pel càncer de mama / 1000 reasons to get moving for breast cancer”

El·lipse 109: “#1000 raons per moure'ns pel càncer de mama / 1000 reasons to get moving for breast cancer”


Edició de novembre


Ja ha sortit l'edició de novembre de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

L’El·lipse d’aquest mes destaca la visita del Premi Nobel Jules Hoffmann, al PRBB, així com una campanya contra el càncer de mama. Al perfil de grup, la Ma Dolors Piulach de l’IBE ens explica la seva recerca en reproducció d’insectes, i entrevistem a Roger Strand, expert en teoria de la ciència, que ens parla de co-creació i de recerca i innovació responsables (RRI). D’aquest mateix tema en sabreu més si llegiu la secció de debat actual, on es presenten tres projectes sobre RRI coordinats des del PRBB actualment.

Heu sentit a parlar de la ‘gentrificació verda’? En podeu saber més a la secció “Ciència al descobert”! La resta de notícies d'aquest mes inclouen la identificació d’una nova espècie d’orangutans, la potencial relació entre la contaminació ambiental i alguns càncers, una nova tecnologia per identificar gens a les zones ‘fosques’ de l’ADN, els resultats de la major anàlisi mundial del genoma del càncer de bufeta i d’altres novetats sobre infeccions i canals iònics o el doble rol de la molècula SNAIL1 en cáncer.

A més, no us perdeu la foto científica d’aquest mes, i recordeu que podeu veure totes les edicions de l’El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 2019: "1000 reasons to get moving for breast cancer"

Welcome to the November issue of El·lipse, a monthly publication in Catalan and English of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB).

PDF Version
Multimedia version

The Ellipse this month highlights the visit of the Nobel Laureate Jules Hoffmann to the PRBB, as well as a crowfunding campaign for breast cancer research. In the group profile section, Ma Dolors Piulach from IBE explains her research on insect reproduction, and we interview Roger Strand, an expert in science theory, who talks about co-creation and responsible research and innovation (RRI). You will know more about this topic reading the current debate section, where three RRI projects are presented which are currently coordinated from the PRBB.

Have you heard about 'green gentrification'? You can find out more about this concept in the "Science uncovered" section. The rest of the news of this month include the identification of a new species of orangutans, the potential relationship between environmental pollution and some cancers, a new technology to identify genes in the "dark" areas of DNA, the results of the world's largest analysis of the bladder cancer genome and other novelties on infections and ion channels or the dual role of the SNAIL1 molecule in cancer.

Also, do not miss the scientific photo of this month, and remember you can see all previous editions of El·lipse here where you can also register to get the publication every month in your email