News
4/12/2013

Dades demogràfiques de les entitats del PRBB al 2017 / Demographic data of the PRBB centres, 2017

Dades demogràfiques de les entitats del PRBB al 2017 / Demographic data of the PRBB centres, 2017


Segons dades a 1 d'octubre de 2017


Les dades globals de la comunitat del PRBB es mantenen estables, segons dades de l’octubre de 2017. L’increment del percentatge de dones que lideren grups de recerca, que ha augmentat del 31 % en 2013  al 41 % en 2017, es la notícia mes positiva. El cens total és de 1.366 persones que treballen a l’edifici del PRBB, un 7% menys que l'any anterior. Aquest lleuger descens s'explica en part pels canvis ocorreguts l'any passat a l’edifici, en concret per la marxa del CMRB i l’arribada de l’EMBL. No s’inclou el personal de centres associats (395), ni col·laboradors o personal de empreses externes com Charles River o Clece, entre d’altres.

Els 330 investigadors estrangers (31%) provenen de 46 països diferents, amb els italians en primer lloc (81), seguits dels alemanys (38) i dels francesos (34). El Regne Unit, amb 16 residents ocupa ara el quart lloc en el rànquing de països.

Podeu trobar tota la informació aquí: prbbdemography.weebly.com

 

2017 demographic data of the PRBB centres

Overall, the numbers of the PRBB community have remained stable, according to data from October 2017. The increased percentage of women heading up research groups, which has risen from 31% in 2013 to 41% in 2017, is the best news. The total census is 1,366 people that are physically located in the PRBB building, 7% less than the previous year. This slight decline is in part explained by the changes that occurred last year in the building, specifically the leaving of the CMRB and the arrival of the EMBL. Not included are staff from related centres (395), nor collaborators or staff from contracted companies like Charles River or Clece, amongst others.

The 330 foreign researchers (31%) come from 48 different countries, with the Italians taking first place (81), followed by the Germans (38), and the French (34). The UK, with 16 residents, takes the  fourth place in the country rankings.

You can find this and more information here: prbbdemography.weebly.com