News
16/2/2018

UPF: Cap a una economia industrial circular mitjançant l’ús de la biologia sintètica

UPF: Cap a una economia industrial circular mitjançant l’ús de la biologia sintètica


Notícia de la UPF


Científics de la UPF participen en el projecte europeu MADONNA (Microbial deployment of new-to-nature chemistries for refactoring the barriers between living and non-living matter), que té per objectiu erradicar els residus i la contaminació industrials mitjançant l’ús de la biologia sintètica i la biotecnologia, i que explorarà possibles escenaris per convertir la indústria en un procés sostenible i cíclic. L’equip de la UPF està liderat per Ricard Solé, investigador ICREA i membre de l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE).

"El planeta Terra ha evolucionat durant milers d’anys com un sistema cíclic en equilibri, mantingut, en última instància, per l’energia solar", explica Solé. La producció industrial, en canvi, pot entendre’s com un sistema metabòlic artificial en què les matèries primeres esdevenen productes. A diferència del metabolisme biològic o els cicles geoquímics del planeta, aquests processos són unidireccionals i no cíclics, i generen una gran quantitat de residus i contaminants dels quals només una petita fracció és retornada al sistema. MADONNA parteix dels principis de l’economia industrial circular i proposa traslladar reaccions pròpies de la biologia sintètica a les indústries amb l’objectiu que els residus i els contaminants puguin ser reutilitzats i el sistema esdevingui, per tant, cíclic. S’espera, doncs, que MADONNA doni com a resultat un nou model d’indústria sostenible en el qual els residus deixaran de ser una càrrega per passar a ser un valor.

Moltes reaccions químiques, com la captura del diòxid de carboni, es produeixen de forma natural. D’altres, com la degradació del plàstic o la fixació del nitrogen en presència d’oxigen, s’esdevenen a nivells insignificants o no tenen lloc a la natura. El canvi de paradigma que es proposa implica introduir, en les xarxes biològiques, reaccions químiques que no estan presents en la natura però que són pròpies de la indústria o l’enginyeria química. "Amb MADONNA, redissenyarem o, fins i tot, crearem reaccions químiques que no existeixen a la natura per recuperar els danys produïts en la biosfera, i per frenar l’impacte que l’activitat humana segueix exercint-hi", assegura Solé.

Més informació:
Notícies de la UPF