News
16/2/2018

IMIM: Es crea el primer banc de cèl·lules proneuronals de l'Estat Espanyol per a estudiar les malalties mentals

IMIM: Es crea el primer banc de cèl·lules proneuronals de l'Estat Espanyol per a estudiar les malalties mentals


Notícia de l'IMIM


Investigadors del Programa de Recerca en Neurociències de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) han creat el primer banc de cèl·lules proneuronals de l'Estat Espanyol amb l’objectiu de facilitar la recerca en les malalties mentals. Aquest recurs està a disposició de la comunitat científica i permet tenir informació bioquímica i molecular del que succeeix al cervell mitjançant les úniques cèl·lules proneuronals accessibles –també anomenades neurones immadures- que estan localitzades al neuroepiteli olfactiu que es troba a la part superior de la fosa nasal.

Aquestes cèl·lules proneuronals s’obtenen de manera no invasiva mitjançant un raspat de la mucosa. Les cèl·lules del neuroepiteli olfactiu tenen la característica de que són proneuronals, és a dir, que es transformaran en neurones sensorials i seran les encarregades de fer arribar la informació de l’olfacte al cervell. Es troben molt a prop del cervell i permeten accedir de forma subrogada a la informació molecular i bioquímica del cervell.

”Una de les limitacions per conèixer millor les malalties mentals és que és molt difícil accedir a la informació del cervell de cada pacient. Podem disposar d’informació funcional i estructural del cervell per neuroimatge però no existia fins ara una manera senzilla de disposar d’informació de biomarcadors cerebrals, proteïnes, etc.” explica el Dr. Rafael de la Torre, director del Programa de Recerca en Neurociències de l’IMIM.

La utilitat d’aquest biobanc de cèl·lules proneuronals s’ha vist confirmada amb un recent estudi publicat a la prestigiosa revista científica Molecular Neurobiology liderat per Patricia Robledo, investigadora del Programa de Recerca en Neurociències de l’IMIM, que ha analitzat per primera vegada a l’Estat Espanyol la formació d’heteròmers (unitats de dos receptors diferents) en les proneurones del neuroepiteli olfactiu humà com a indicadors de malaltia mental.

“Vam estudiar la formació d’heteròmers dels receptors cannabinoides CB1 y serotonèrgics 5HT2A en consumidors crònics de cànnabis i vam trobar que la seva formació estava directament relacionada amb el consum de cànnabis, i que a més problemes cognitius del pacient, major quantitat d’heteròmers es trobaven a les seves proneurones del neuroepiteli olfactiu” explica Patricia Robledo.

Més informació:
Web de l'IMIM

Article de referència:
Galindo L, et.al. Cannabis Users Show Enhanced Expression of CB1-5HT2A Receptor Heteromers in Olfactory Neuroepithelium Cells. Mol Neurobiol 2018