News
23/2/2018

IMIM: Els alts nivells de contaminació incrementen un 20% el risc de patir un ictus aterotrombòtic

IMIM: Els alts nivells de contaminació incrementen un 20% el risc de patir un ictus aterotrombòtic


Notícia de l'IMIM


La contaminació dels motors dièsel té una relació directa amb el risc de patir un ictus aterotrombòtic. Ho revela un estudi de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), l’Hospital del Mar i l’Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal), que acaba de publicar la revista Enviromental Research. El treball, liderat pel Dr. Jaume Roquer, cap del Servei de Neurologia Clínica del Hospital del Mar i coordinador del grup de recerca en Neurovascular de l’IMIM, i la Dra. Rosa Maria Vivanco, investigadora del mateix grup, ha analitzat dades de gairebé 3.000 pacients atesos a l’Hospital del Mar per un ictus entre els anys 2005 i 2014.

L’estudi ha analitzat la possible influència de dos contaminants, les partícules de menys de 2,5 micres (PM2.5) i el carbó negre, el sutge, en el risc de patir un ictus. Estudis anteriors ja havien demostrat l’increment de la mortalitat per ictus a llarg termini a causa de la contaminació atmosfèrica i la relació entre els alts nivells de sutge a l’atmosfera i les morts per patologies cardiovasculars. Ara, els investigadors han pogut comprovar com la presència a l’aire que respirem d’aquest element, procedent de la mala combustió dels motors dièsel, actua a curt termini com a desencadenant d’un tipus concret d’ictus, l’aterotrombòtic, provocat pel despreniment de les plaques d’ateroma, que estan formades per colesterol, calci i altres substàncies que s’acumulen a les artèries i provoquen l’oclusió del vas.

El Dr. Jaume Roquer ha volgut destacar que això demostra “que l’efecte nociu dels contaminats ambientals per a la salut de la població va molt més enllà del seu impacte sobre els problemes respiratoris i el càncer. Hem demostrat que l’augment del carbó negre en el medi ambient també afecta al sistema circulatori cerebral incrementant el risc de patir un ictus”.

Més informació:
Web de l'IMIM

Article de referència:
Rosa Maria Vivanco-Hidalgo, et.al. Short-term exposure to traffic-related air pollution and ischemic stroke onset in Barcelona, Spain Enviromental Research Volume 162, April 2018