News
9/3/2018

DCEXS-UPF: El projecte HEIRRI publica una recerca sobre l’ensenyament de la Recerca i innovació responsables a la universitat

DCEXS-UPF: El projecte HEIRRI publica una recerca sobre l’ensenyament de la Recerca i innovació responsables a la universitat


Notícia de DCEXS-UPF


L’article publicat a la revista Science and Engineering Ethics explora en profunditat què vol dir ensenyar RRI (Responsible Research and Innovation) a l’educació universitària. Es basa en un anàlisi exhaustiu coordinat per Niels Mejlgaard (Universitat d’Aarhus), membre de HEIRRI (Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation) i autor principal de l’estudi. Aquest anàlisi estudia més de 250 documents polítics, 77 articles acadèmics, 55 projectes europeus, 17 entrevistes amb persones expertes i una consulta per xarxes especialitzades en RRI i membres dels consells assessors del projecte HEIRRI.

Per part de la UPF, a més de Gema Revuelta, han participat en aquest estudi les professores Mar Carrió i Gemma Rodriguez (del Grup de Recerca en Educació en Ciències de la Salut), així com Núria Saladiè, project manager de HEIRRI.

Més informació:
Pàgina web del DCEXS-UPF

Article de referència:
Niels Mejlgaard et al. Teaching Responsible Research and Innovation: A Phronetic Perspective  Science and Engineering Ethics