News
15/3/2018

IMIM: Identifiquen com podria donar-se càncer de pulmó en pacients amb MPOC

IMIM: Identifiquen com podria donar-se càncer de pulmó en pacients amb MPOC


Notícia de l'IMIM


Patir una Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) és un factor de risc per al desenvolupament d’un càncer de pulmó. Ara investigadors de l’IMIM dirigits per Esther Barreiro han trobat diversos mecanismes biològics que podrien explicar la transformació neoplàsica en pacients d’MPOC.

L’estudi revela que els nivells d’expressió de microARNs específics i la metilació de l'ADN s’expressa de forma diferent en els tumors de pulmó de persones que pateixen MPOC respecte de les persones que no la pateixen. En concret han trobat un augment dels nivells d’estres oxidatiu i de marcadors inflamatoris, juntament amb un predomini relatiu de determinades citocines i macròfags en els tumors i la sang dels pacients amb totes dues malalties.

Els processos biològics analitzats en aquest estudi podrien ser utilitzats com a potencials biomarcadors per al diagnòstic precoç del càncer de pulmó en pacients amb MPOC i també com a indicadors de progressió i pronòstic en aquests pacients. 

Referència:
Mateu-Jiménez M, Curull V, Rodríguez-Fuster A, Aguiló R, Sánchez-Font A, Pijuan L, Gea J, Barreiro E*. Profile of epigenetic mechanisms in lung tumors of patients with underlying chronic respiratory conditionsClin Epigenetics 2018; 10: 7.

Més informació:
Web de l'IMIM