News
15/3/2018

IMIM: Un estudi genètic de gran escala ofereix una nova visió de les causes de l’ictus

IMIM: Un estudi genètic de gran escala ofereix una nova visió de les causes de l’ictus


Notícia de l'IMIM


Un estudi genètic a gran escala, on es van analitzar mostres de 520.000 individus, ha identificat 22 nous factors genètics associats al risc d’accident cerebrovascular, triplicant així la quantitat de regions genètiques de les quals es té constància que influeixen en el risc d'ictus. Els resultats mostren influències genètiques compartides amb múltiples afeccions vasculars relacionades amb l'ictus, especialment la pressió arterial, però també la malaltia arterial coronària o la tromboembòlia venosa, entre d'altres. La comparació d'aquests resultats amb extenses bases de dades biològiques proporciona noves pistes sobre els mecanismes de l'ictus i il·lustra el potencial de la genètica per identificar dianes farmacològiques per al seu tractament.

El treball, publicat a Nature Genetics, ha estat liderat des d'Espanya pels doctors Caty Carrera i Israel Fernández, del grup de recerca en Malalties Neurovasculars de la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i el Dr. Jordi Jiménez Conde, del grup de recerca en Neurovascular de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM).

Més informació:
Web de l'IMIM

Referència:
Multi-ancestry genome-wide association study of 520,000 subjects identifies 32 loci associated with stroke and stroke subtypes (2018). Rainer Malik, Ganesh Chauhan, Matthew Traylor, Muralidharan Sargurupremraj et al. Nature Genetics. doi: 10.1038/s41588-018-0058-3