News
16/3/2018

UPF INNOvalora: Cinc projectes iniciaran la seva activitat l’1 d’abril

UPF INNOvalora: Cinc projectes iniciaran la seva activitat l’1 d’abril


Notícia de la UPF


Per tal que prometedors resultats provinents de la recerca arribin finalment a la societat, calen recursos. D’aquí que la Universitat Pompeu Fabra, mitjançant la Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle, hagi convocat la primera edició “UPF INNOValora”, una iniciativa que neix amb l’objectiu d’impulsar la valorització del coneixement a través del finançament de projectes de prova de concepte vinculats a resultats de la recerca que es fa a la universitat i en qualsevol disciplina.

A aquesta primera convocatòria es van presentar 18 propostes, 10 de les quals van ser seleccionades per presentar una breu exposició davant d’un panel d’avaluació d’experts extern, el passat 22 de febrer. D’aquestes, el panel avaluador ha elegit cinc projectes que iniciaran la seva activitat l’1 d’abril. Són 2 projectes de l’àrea de les TIC, i 3 més de l’àrea de les ciències experimentals i de la salut. En virtut de l’ajut que els ha estat concedit i per iniciar la transferència del coneixement cap a la societat, cadascun d’aquests projectes disposarà de 30.000 euros, 30.000 euros més per als projectes vinculats a les ciències biomèdiques, gràcies al finançament provinent de la Unitat Maria de Maeztu del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF.

Projectes DCEXS seleccionats en la primera edició d’UPF INNOValora:

New therapy to cure viral infections, un projecte presentat per Juana Díez, Ivan Dotu i Marc Tallo que proposa una nova teràpia basada en RNA per controlar les infeccions virals. Aquesta estratègia es podria estendre a malalties no infeccioses.

Super-repressor for cancer treatment, amb Francesc Posas, Laia Nadal, Manel Joaquin i Maria Caballero faran un pas endavant en la translació de la recerca duta a terme en una proteïna que és essencial per a la proliferació cel·lular. Han descobert un nou mecanisme de regulació que obre la porta a la identificació de noves possibilitats terapèutiques contra el càncer.

Zip-NanoBullet, amb Pilar Rivera Gil, Ruben Vicente, Marcos Sanles Sobrido i Ruixue Xu faran una validació preclínica i protecció dels resultats obtinguts de l’ús d’una diana molecular per al tumor de pàncrees localitzant específicament una càpsula nanoestructurada capaç de fer simultàniament diagnòstic (detecció) i tractament.

Més informació:
Web del DCEXS-UPF