News
27/4/2018

IMIM: A més edat biològica, major probabilitat de morir després de patir un ictus

IMIM: A més edat biològica, major probabilitat de morir després de patir un ictus


Notícia de l'IMIM


El risc de morir després de patir un ictus isquèmic es multiplica si la nostra edat biològica, que ve marcada pels hàbits de vida o el lloc de residència, entre altres factors, és superior a la nostra edat cronològica, marcada per la data de naixement. Així ho destaca un estudi d'investigadors del Grup de recerca Neurovascular de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM). Segons els resultats obtinguts, cada any d'edat biològica acumulat per sobre de l'edat cronològica, augmenta un 6% el risc de morir en un període de tres mesos després de patir un atac. A la vegada, el grau de severitat de les seqüeles és més important. Tot plegat, independentment d'altres factors de risc. El treball el publica la revista Scientific Reports.

La investigadora principal de l'estudi, la Dra. Carolina Soriano-Tárraga, explica que es van analitzar gairebé 600 pacients atesos a l'Hospital del Mar per un ictus isquèmic. En aquests casos, la mortalitat mitjana al cap de 3 mesos es va situar entre el 15 i el 20%. Els investigadors van determinar la seva edat biològica a partir de marcadors epigenètics (canvis en els gens causats per factors externs), concretament, la metilació de l'ADN (el principal mecanisme epigenètic). I van comprovar, segons la Dra. Soriano, que "l'edat biològica aporta informació extra. Es correlaciona molt bé amb l'edat cronològica, és molt similar, però té informació extra sobre l'estat funcional de la persona". Per tant, "és un millor predictor de mortalitat a tres mesos en comparació amb l'edat cronològica", fins i tot sense tenir en compte altres factors externs, la gravetat de l'ictus o l'estat funcional previ del pacient.

Més informació:
Web de l'IMIM

Article de referència:
Carolina Soriano-Tárraga, Eva Giralt-Steinhauer, Marina Mola-Caminal, Angel Ois, Ana Rodríguez-Campello, Elisa Cuadrado-Godia, Israel Fernández-Cadenas, Natalia Cullell, Jaume Roquer, Jordi Jiménez-Conde. Biological Age is a predictor of mortality in Ischemic Stroke. Scientific Reports volume 8, Article number: 4148(2018)