News
15/5/2018

El·lipse 113:" "El picant com a desinfectant" guanya el Premi PRBB /  "Spice as a disinfectant" wins the PRBB Prize"

El·lipse 113:" "El picant com a desinfectant" guanya el Premi PRBB / "Spice as a disinfectant" wins the PRBB Prize"


Edició de maig 2018


Ja ha sortit l'edició de maig de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

L'El·lipse destaca aquest mes el guanyador del XIII Premi PRBB amb una recerca sobre les propietats desinfectants de la capsaïcina, un compost picant present en pebrots. A la portada també es destaquen els tres projectes del DCEXS-UPF seleccionats per la primera convocatòria del programa UPF INNOValora per finançar recerca de translació.

Al perfil de grup coneixerem la feina del laboratori de Nanomedicina i Materials Biomèdics Integratius al DCEXS-UPF, liderat per la científica Pilar Rivera. L'entrevista a Gerard Talavera, investigador a l’IBE (CSIC-UPF), explica la importància de la recerca en biodiversitat. També descobrireu, a la secció ciència al descobert, la barrera hematoencefàlica, el mur que protegeix el nostre cervell dels atacs de virus i bacteris.

Les novetats del mes inclouen nous factors de risc genètic d'accidents cerebrovasculars, una nova forma de regular el destí cel·lular durant la divisió en llevat, que la separació materna prematura podria predisposar a l'alcoholisme, com els ibers de l’edat de coure van exportar al Regne Unit la seva cultura però no els seus gens, un nou biomarcador per a la síndrome de Sezary, un rar i agressiu limfoma cutani, la proteïna Galectina-1 com potencial diana contra el càncer de pàncrees, un mecanisme clau en el desenvolupament del cervell i com l’exposició a la pol·lució durant l’embaràs pot afectar el cervell dels fills.

A més, no us perdeu la foto científica d’aquest mes, i recordeu que podeu veure totes les edicions de l’El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 113: "Spice as a disinfectant" wins the PRBB Prize

 

Welcome to the May issue of El·lipse, a monthly publication in Catalan and English of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB).

PDF Version
Multimedia version

The Ellipse this month highlights the winner of the XIII PRBB Prize, which deals with the disinfectant properties of capsaicin, a spicy compound present in peppers. Highlighted on the cover you will also find the three proposals from the DCEXS-UPF selected in the first call of the program UPF INNOValora that funds applied research projects.

In the group profile section we will get to know the work conducted by the Integrative Biomedical Materials and Nanomedicine Laboratory at the DCEXS-UPF, led by Pilar Rivera. The interview introduces Gerard Talavera, researcher at the IBE (CSIC-UPF), who explains the importance of biodiversity research. In the science uncovered section we introduce the blood-brain barrier, the wall that protects our brain from virus and bacteria attacks.

In this issue you will also learn about new genetic risk factors for cerebrovascular accidents, a new way to regulate cell fate during division in yeast, how premature maternal separation could predispose to alcoholism, how Copper Age Iberians exported to the UK their culture (but not their genes!), a new biomarker for Sezary's Syndrome, a rare and very aggressive cutaneous lymphoma, protein Galectin-1 as a potential target for treating pancreatic cancer, a key mechanism in brain development, and the effects of air pollution on babies brains.

Also, do not miss the scientific photo of this month, and remember you can see all previous editions of El·lipse here, where you can also register to get the publication every month in your email.