News
29/5/2018

Disponible l'Informe de Resultats 2017 del PRBB / The 2017 Performance Report of the PRBB is now available

Disponible l'Informe de Resultats 2017 del PRBB / The 2017 Performance Report of the PRBB is now available


Noticia del PRBB


El PRBB ha publicat el seu Informe de Resultats 2017 en format web. Una versió PDF del informe es pot descarregar aquí: PRBB Informe de Resultats 2017 (PDF). A la versió anglesa es pot accedir a la web, PRBB Performace Report 2017, o al PDF.

Aquest informe de resultats resumeix els principals resultats, les indicadors científiques, i dades demogràfics i de consum del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) durant el 2017.

Informes anteriors: Documentació de l'Informe de Resultats


The 2017 Performance Report of the PRBB is now available

The PRBB has published its 2017 Performance Report in web format. A PDF version of this report can be downloaded here: PRBB Performance Report 2017 (PDF). The Catalan version can be consulted at PRBB Informe de Resultats 2017 or at the PDF.

This results report summarizes the main results, the scientific indicators, as well as demographic and consumption data of the Biomedical Research Park of Barcelona (PRBB) during 2017.

Previous reports: Performance Report Documents