News
1/6/2018

IMIM: El PSMAR renova tres de les seves certificacions

IMIM: El PSMAR renova tres de les seves certificacions


Notícia de l'IMIM


La Direcció d'Innovació del PSMAR, el MARBiobanc i els Serveis Científic-tècnics de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) han superat l'auditoria de l'empresa de certificació AENOR per renovar les seves acreditacions. El procés es va portar a terme els dies 17 i 18 de maig i caldrà repetir-lo l'any que ve. L'acreditació és vàlida fins al 2020.

L'auditoria va certificar que tant el MARBiobanc com els Serveis Científic-tècnics de l'IMIM continuen complint els requisits de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 de sistemes de gestió de la qualitat. El resultat reflectit en l'informe indica que aquest sistema es troba ben encaminat cap a l'assoliment d'un grau d'eficàcia òptim. No s'han detectat no conformitats i s'han emprès correccions de les principals observacions detectades.

Aquesta certificació suposa el reconeixement de la tasca desenvolupada per part del personal del MARBiobanc del PSMAR i dels Serveis Científic-tècnics de l'IMIM per adaptar la seva estructura als requeriments de la normativa. El MARBiobanc va ser un dels primers biobancs de la Plataforma Nacional de Biobancs de l'Institut de Salut Carlos III en certificar-se l'any 2017 per a l'ISO 9001:2015.

Més informació:
Web de l'IMIM