News
7/6/2018

El·lipse 114: "Recerkids: un congrés per a ments joves inquietes / Recerkids: a conference for restless young minds"

El·lipse 114: "Recerkids: un congrés per a ments joves inquietes / Recerkids: a conference for restless young minds"


Edició de juny 2018


Ja ha sortit l'edició de juny de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

L'El·lipse destaca aquest mes Recerkids, un congrés científic per a nens, celebrat al PRBB i al Campus Mar de la UPF. A la portada també es destaca l’inici de la campanya de conscienciació “La prevenció és cosa de tots, comença per tu!”, organitzada per la Comissió Intercentres de Prevenció de Riscos Laborals del PRBB.

Al perfil de grup coneixerem la feina del laboratori de Genòmica de la Individualitat a l’IBE (CSIC-UPF), liderat pel científic Francesc Calafell. A l'entrevista, Michael Eisen, investigador a la Universitat de Califòrnia, Berkeley, i defensor de l’Accés Obert a la recerca, explica com veu el futur de les publicacions científiques. També podreu explorar, a la secció ciència al descobert, l’ampli ventall de possibilitats que obre la intel·ligència artificial a la recerca biològica i biomèdica.

Les novetats del mes inclouen una possible connexió entre l’exposició nocturna a la llum blava i un augment del risc de patir càncer de mama i de pròstata, el descobriment d’un gen implicat en el desenvolupament de l’alcoholisme en ratolins, l’increment del risc de patir MPOC amb les exposicions professionals, com l’edat biològica pot predir millor que l’edat cronològica la mortalitat per ictus, la manca de politiques integrals a molts països europeus per eliminar l’hepatitis viral com una amenaça per a la salut pública, el paper dual de la cohesina, com les cèl·lules immunes poden protegir a les cèl·lules mare mamàries, i nous descobriments sobre el panorama genètic de l’espectre autista     

A més, no us perdeu la foto científica d’aquest mes, i recordeu que podeu veure totes les edicions de l’El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 114: Recerkids: a conference for restless young minds

 

Welcome to the June issue of El·lipse, a monthly publication in Catalan and English of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB).

PDF Version
Multimedia version

The Ellipse this month highlights Recerkids, a scientific conference for kids held at the PRBB and in the UPF’s Mar Campus. On the cover you can also read about the launch of the new campaign “Prevention is everyone´s concern. Start with yourself!” by the PRBB Intercentre Commission on Occupational Hazard Prevention.

In the group profile section we will get to know the work conducted by the Genomics of Individuality laboratory at the IBE (CSIC-UPF), led by Francesc Calafell. The interview introduces Michael Eisen, researcher at the University of California, Berkeley, and Open Access advocate, who tells us how he sees the future of scientific publications. In the science uncovered section we explore the huge field of possibilities of Artificial Intelligence applied to biological and biomedical research.

In this issue you will also learn about the possible link between blue light at night and a higher risk of breast and prostate cancer, a mouse gene found to be involved in alcoholism, the connection between occupational exposure and COPD risk, how biological age may predict better than chronological age the probability of death following a stroke, the lack of comprehensive policies for eliminating viral hepatitis as a major public health threat at many European countries, the dual role of cohesin for cell viability, how immune cells keep mammary stem cells safe, and new findings into the genetic landscape of the autistic spectrum.

Also, do not miss the scientific photo of this month, and remember you can see all previous editions of El·lipse here, where you can also register to get the publication every month in your email.