News
7/6/2018

El·lipse 115: "El Consell d'EMBL visita la nova instal·lació al PRBB / EMBL Council visits the new outstation at the PRBB"

El·lipse 115: "El Consell d'EMBL visita la nova instal·lació al PRBB / EMBL Council visits the new outstation at the PRBB"


Edició de juliol-agost 2018


Ja ha sortit l'edició de juliol-agost de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

L'El·lipse destaca aquest mes la visita del Consell d’EMBL a les noves instal·lacions d'EMBL Barcelona al PRBB. A la portada també hi trobareu informació sobre el XVII Simposi del CRG que tindrà lloc el proper setembre.

Al perfil de grup coneixerem la feina del laboratori per a la Justicia Ambiental i la Sostenibilitat de Barcelona a l’IMIM, liderat per la científica Isabelle Anguelovski. Entrevistem a Amaya Moro-Martín, investigadora al Space Telescope Science Institute a Baltimore, i activista científica que va venir al PRBB per presentar la recentment constituïda Associació Espanyola per a l'Avenç de la Ciència (AEAC). Sabeu què és la "Salut planetària"? A la secció ciència al descobert ho descobrireu!

Les novetats del mes inclouen l’anàlisi del genoma dels primers colonitzadors d'Islàndia, com els virus d'ARN poden infectar les cèl·lules, el risc de les dones diabètiques de morir després de patir un ictus, el llarg viatge de la papallona migradora del cards, com el VIH pot romandre latent, la relació entre temperatures extremes i els accidents laborals, com les dades obertes poden ajudar a la recerca del càncer, la teoria de Turing ampliada sobre la morfogènesi i la importància de la selecció negativa en l'evolució del càncer.

A més, no us perdeu la foto científica d’aquest mes, i recordeu que podeu veure totes les edicions de l’El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 115: EMBL Council visits the new outstation at the PRBB

 

Welcome to the July-August issue of El·lipse, a monthly publication in Catalan and English of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB).

PDF Version
Multimedia version

The Ellipse this month highlights the visit of the EMBL Council to the new EMBL Barcelona installations at the PRBB. On the cover, you can also find the details of the upcoming 17th CRG Symposium which will take place in September.

In the group profile section, we will get to know the work conducted by the Barcelona Laboratory for Urban Environmental Justice and Sustainability at the IMIM, led by Isabelle Anguelovski. The interview introduces Amaya Moro-Martín, researcher at the Space Telescope Science Institute in Baltimore, and a scientific activist, who came to the PRBB to present the recently constituted Spanish Association for the Advancement of Science (AEAC). Do you know what “Planetary health” is? You can learn about this concept in the science uncovered section.

In this issue you will also learn about the genome of the first colonizers of Iceland, more details about how the RNA viruses can infect cells, the higher risk of death for diabetic women after a stroke, the long journey of the Painted Lady butterfly, how the HIV virus can remain latent, the relationship between extreme temperatures and occupational injuries, how Open Data can help in cancer research, the expanded Turing’s theory about morphogenesis and the importance of negative selection in cancer evolution.

Also, do not miss the scientific photo of this month, and remember you can see all previous editions of El·lipse here, where you can also register to get the publication every month in your email.