News
5/10/2018

Trasplantar neurones: de Frankenstein a la lluita contra les malalties neurodegeneratives

Trasplantar neurones: de Frankenstein a la lluita contra les malalties neurodegeneratives


Notícia del DCEXS-UPF


Ahir, 4 d'octubre, va tenir lloc la conferència inaugural del grau en Biologia Humana, a càrrec del professor José Ramón Alonso Peña, catedràtic de Biologia de la Universitat de Salamanca i investigador a l'Institut de Neurociències de Castella i Lleó.

José Ramón Alonso Peña va centrar la seva lliçó en la línia de recerca que estudia la possibilitat de trasplantar neurones com a tractament per a les malalties neurodegeneratives. Va començar explicant breument la història dels trasplantaments, des dels primers que es van aconseguir fer amb èxit, passant per la importància dels avanços mèdics que han estat necessaris per seguir desenvolupant les tècniques, fins a arribar als trasplantaments de cara que s'han pogut realitzar recentment. “Actualment considerem que els trasplantaments són una eina totalment habitual en la nostra estratègia sanitària”, va afirmar el ponent.

D'altra banda, les malalties neurodegeneratives són un gran problema pel qual no disposem d'eines adequades. En general tenen en comú la mort de poblacions determinades de neurones, la qual cosa genera problemes funcionals. Per això José Ramón Alonso va plantejar les qüestions “I si poguéssim substituir les neurones que moren? Podríem trasplantar neurones per repoblar les zones afectades?”, que són la base de la seva recerca.

Per finalitzar la seva ponència, José Ramón Alonso va reflexionar sobre els avanços recents en l'àmbit de la biologia i les noves eines que s'estan desenvolupant “vivim una època impressionant per ser biòlegs”, va concloure.

Més informació:
Web del DCEXS