News
9/11/2018

Informe de la Jornada de Portes Obertes del passat dia 6 d'octubre /  Report of the PRBB Open Day held on October 6

Informe de la Jornada de Portes Obertes del passat dia 6 d'octubre / Report of the PRBB Open Day held on October 6


Dades de participació i suggeriments de voluntaris i ciutadans


A continuació podeu consultar l’informe final de l’Open Day del PRBB del passat 6 d’octubre. Trobareu dades de participació, impacte als mitjans, opinions i comentaris. Tots els suggeriments serviran per millorar les properes edicions. 

Web/Spark: bit.ly/Informe-Openday-PRBB-2018

PDF: bit.ly/Informe-PRBB-Openday-2018-PDF

 

De nou moltes gràcies a tots!


Report of the Open Day held on October 6

Following you can check out the final report in Catalan of the PRBB Open Day held on October 6. You will find data on participation, media impact, opinions and comments. All suggestions will be used to improve future editions. 

Web/Spark: bit.ly/Informe-Openday-PRBB-2018

PDF: bit.ly/Informe-PRBB-Openday-2018-PDF

 

Thanks again!