News
21/11/2018

El·lipse 117: "EMBL Barcelona celebra l’arribada a la ciutat / EMBL Barcelona celebrates its arrival in the city"

El·lipse 117: "EMBL Barcelona celebra l’arribada a la ciutat / EMBL Barcelona celebrates its arrival in the city"


Edició de Novembre


 Ja ha sortit l'edició de Novembre de l'El·lipse, la publicació del PRBB en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

EMBL Barcelona arriba per la porta gran a la ciutat; el simposi d’inauguració de la nova unitat a l’auditori del PRBB va ser tot un èxit. És per això que l’edició de Novembre de l’El·lipse, el diari del parc, obra portada donant detalls d’aquesta celebració.

També podreu descobrir la importància dels factors ambientals pel neurodesenvolupament a través del grup de Jordi Júlvez a l’ISGlobal, o conèixer Bernhard Payer, investigador principal del CRG. En aquesta edició, també s’explica la importància dels hàbits saludables per reduir la obesitat infantil, un nou mecanisme que fa de guia pel genoma, la disminució del risc de patir càncer de mama en àrees verdes o com afecta el cànnabis a la plasticitat neuronal, entre d’altres notícies. Fins i tot podreu descobrir què és la immunoteràpia, una teràpia prometedora per la lluita contra el càncer.

Però, no us perdeu el final! Aquest mes destaquem el reportatge de la Jornada de portes obertes (#openPRBB), on el PRBB va obrir les portes a la ciutadania per mostrar la recerca que fan els científics del parc. També podràs reviure el moment a https://twitter.com/i/moments/1064533357122465793

Tot això i molt més en l'edició de novembre de l’El·lipse! Recordeu que podeu rebre la publicació cada mes al vostre mail registrant-vos a http://www.prbb.org/divulgacio

Per veure totes les edicions de l'El·lipse si us plau cliqueu aquí.

 

El·lipse 117: "EMBL Barcelona celebrates its arrival in the city"

Welcome to the November issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

EMBL Barcelona enjoys a grand arrival in the city; its inaugural symposium in the PRBB auditorium was a big success. El·lipse, the newspaper of the PRBB, opens the new edition giving details of this celebration. 

You will also be able to discover the importance of the environmental factors for the neurodevelopment through the team led by Jordi Júlvez at ISGlobal, and to get to know Bernhard Payer, a CRG principal investigator. This issue also tells us about the importance of healthy habits to reduce child obesity rates, a new mechanism that acts as a guide through the genome, the lower risk of breast cancer in greener areas or how cannabis affects neuronal plasticity, among other news. You will even be able to find out what’s immunotherapy, a promising therapy for the fight against cancer.

But, don’t miss the end! This month we highlight the report of the Open Day special (#openPRBB), when the PRBB opened its doors to the public to show off the research done by the scientists. Check out also in https://twitter.com/i/moments/1064533357122465793

All this and more in the November issue of El·lipse! Remember you can get the publication every month in your email by registering at http://www.prbb.org/divulgacio

To see all editions of the El·lipse click here.