News
23/11/2018

Optimitzar la col·laboració entre acadèmia i industria farmacèutica per a millorar l’avaluació toxicològica de fàrmacs

Optimitzar la col·laboració entre acadèmia i industria farmacèutica per a millorar l’avaluació toxicològica de fàrmacs


Notícies de la UPF


Els investigadors Manuel Pastor, Jordi Quintana i Ferran Sanz han publicat un article a la revista Frontiers in Pharmacology en el qual han compartit l’experiència acumulada sobre la transferència de models productius computacionals des d’entorns acadèmics a la indústria. Aquesta experiència va ser adquirida al ja conclòs projecte eTOX, finançat per la Innovative Medicines Initiative (IMI). Un dels principals resultats d’aquest projecte és obrir el camí a un nou model de col·laboració de les indústries farmacèutiques entre elles i també entre aquestes i el món acadèmic, en el qual es comparteixen dades i coneixements amb la finalitat de millorar l'avaluació toxicològica dels composts candidats a fàrmacs.

Els autors són membres del Programa de Recerca en Informàtica Biomèdica (GRIB), un programa conjunt de l'Institut Hospital del Mar de Recerques Mèdiques (IMIM) i la UPF.  “En aquest article hem compartit la nostra experiència sobre l'adaptació d'eines computacionals per al descobriment de fàrmacs generades a l'acadèmia per al seu ús a la indústria farmacèutica. És un aspecte que sovint es passa per alt en aquest tipus de projectes”, comenta Manuel Pastor, responsable del grup de FarmacoInformàtica del GRIB. “Hem descrit alguns dels problemes que vam identificar i les solucions que vam aplicar per resoldre'ls o mitigar-los”, afegeix. 

 

Referència:
Pastor M, Quintana J and Sanz F. Development of an Infrastructure for the Prediction of Biological Endpoints in Industrial Environments. Lessons Learned at the eTOX Project. Frontiers in Pharmacology, October 2018. doi: 10.3389/fphar.2018.01147. 

Més informació:
Web de la UPF