News
5/12/2018

Es descriu un nou concepte de les dinàmiques cel·lulars a l'hora de fer metàstasi

Es descriu un nou concepte de les dinàmiques cel·lulars a l'hora de fer metàstasi


Noticia de l'IMIM


Un equip multidisciplinari de biòlegs i matemàtics de la Universitat de Princeton (Nova Jersey), liderats pel Dr. Toni Celià-Terrassa, investigador independent dintre del grup de recerca en Teràpia molecular del càncer de l'IMIM, ha descobert que la manera en què es produeix la transició epitelial-mesènquima (EMT), és a dir, la transformació cel·lular que permet la conversió de cèl·lules epitelials en cèl·lules mesenquimals (cèl·lules més migratòries), té impacte en la capacitat que tindrà la cèl·lula de sembrar les metàstasis en els òrgans distants. L'estudi s'acaba de publicar a Nature Communications.

L’EMT succeeix durant el desenvolupament dels vertebrats i es manté silent en l'etapa adulta dels organismes; no obstant això, pot ser reactivada en alguns processos biològics

Mitjançant modelització matemàtica i anàlisi experimental de l'EMT, els investigadors han revelat que hi ha diferents dinàmiques d'EMT i com aquestes tenen diferents conseqüències metastàtiques funcionals i de pronòstic clínic. El model estableix que quan la transició no es dóna de forma lineal, sinó que hi ha un salt d'un estat a l'altre, les cèl·lules canceroses adquireixen habilitat metàstasica.

Tot i que l'estudi s'ha fet basant-se en el càncer de mama, se sospita que la dinàmica seria general en altres tipus de càncers.

 

Referència:
Hysteresis control of epithelial-mesenchymal transition dynamics conveys a distinct program with enhanced metastatic ability. Celià-Terrassa T, Bastian C, Liu D, Ell B, Aiello NM, Wei Y, Zamalloa J, Blanco AM, Hang X, Kunisky D, Li W, Williams ED, Rabitz H, Kang Y. Nat Commun. 2018 Nov 27;9(1):5005. Doi: 10.1038/s41467-018-07538-7. PMID: 30479345

Més informació:
Web de l'IMIM