News
11/1/2019

Convocat el XIV Premi PRBB de recerca en ciències de la salut i de la vida per a estudiants de batxillerat

Convocat el XIV Premi PRBB de recerca en ciències de la salut i de la vida per a estudiants de batxillerat


Notícia de la UPF i del PRBB


La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en ciències biomèdiques, convoquen el XIV Premi PRBB de recerca en ciències de la salut i de la vida per a estudiants de batxillerat. 

Seran guardonats els 5 treballs de recerca de qualsevol disciplina de les ciències de la salut i de la vida, realitzats durant el present curs acadèmic 2018-2019 i desenvolupats en centres de secundària i batxillerat públics, concertats o privats de Catalunya. 

Els 5 participants finalistes hauran de realitzar un pòster científic i defensar-lo davant del jurat per optar als premis.

Els premis que s'ofereixen són els següents:

  • Primer Premi: 1000€
  • Segon Premi:   500€
  • Tercer Premi:   250€
  • Quart Premi:   100€
  • Cinquè Premi: 100€

Dues mencions especials:

  1. 4 llibres de divulgació científica
  2. 4 llibres de divulgació científica

Més informació i registre a la web del Premi PRBB o a premiprbb@prbb.org. Es podran registrar treballs fins el 28 de febrer a les 9.00h.