News
11/1/2019

El·lipse 118: "De cèl·lules mare a models computacionals / From stem cells to computational models"

El·lipse 118: "De cèl·lules mare a models computacionals / From stem cells to computational models"


Edició de Gener


Ja ha sortit l'edició de Gener de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Aquesta primera edició del 2019, també serà la ultima El·lipse en paper ja que encetem una nova etapa creant un portal web, ellipse.prbb.org, que oferirà flexibilitat de formats! Estigueu atents, subscriviu-vos a ellipse.prbb.org i no us perdeu tot el que ens permet la nova era digital!

Versió PDF
Versió Multimèdia


La notícia de portada de l’El·lipse de gener, detalla la celebració que hi va haver el Novembre a l’auditori del PRBB quan el DCEXS-UPF va dur a terme el seu simposi anual amb moltes xerrades científiques i presentació de pòsters. També destaca el nou comitè d’equitat de gènere del PRBB, creat per millorar la igualtat d’oportunitats en ciència.

En aquesta edició, Berta Alsina del DCEXS-UPF ens explica de forma entenedora el seu camí per desxifrar la formació de la oïda i també entrevistem a Joan Albanell de l’IMIM, que ens parla tan d’assistència com de recerca en càncer de mama. També hi trobareu notícies de diferents investigacions del parc; l’estudi de les migracions de les papallones mitjançant ADN del pol·len, la identificació d’un gen vital en la recuperació d’un ictus, la relació entre el soroll i l’obesitat... i moltes més que segur que us sorprendran!

A la foto científica podreu veure el projecte de l’ISGlobal que estudia la pol·lució en l’embaràs i a ciència al descobert expliquem una mica perquè cada any tenim la grip.

Podeu veure totes les edicions anteriors de l'El·lipse aquí. A partir d’ara també podreu anar trobant continguts anteriors a la nova web ellipse.prbb.org, on a partir d'ara hi trobareu totes les noticies!

 

From stem cells to computational models

Here you have the January edition of El·lipse, the monthly publication of the PRBB in Catalan and English. 

This first edition of 2019 will also be the last El·lipse on paper, as we start a new digital adventure with ellipse.prbb.org, which will offer us greater flexibility of formats! Stay tuned, subscribe to ellipse.prbb.org and do not miss out on the latest news of the park!

PDF
Multimedia

The cover story of the Ellipse in January details the November celebration in the PRBB auditorium of the DCEXS-UPF annual symposium with many scientific talks and poster presentations. Also highlighted is the new gender equity committee of the PRBB, created to improve equal opportunities in science.

In this edition, Berta Alsina of the DCEXS-UPF explains how she is trying to decipher the mechanisms of ear formation, and we interview Joan Albanell of the IMIM, who tells us both of research and clinical practice in breast cancer. You will also find news about other research taking place at the park; the study of butterflies migrations through DNA from pollen, the identification of an essential gene in the recovery of a stroke, the relationship between noise and obesity ... and many more than surely will surprise you!

In the scientific photo you can see an ISGlobal project that studies the effects of pollution in pregnancy, and in the science uncovered section we explain why we have the flu each year.

As usual, you can see all the previous print editions of the Ellipse here. From now on you will also be able to find the previous content on the new website ellipse.prbb.org, where from now on you will find all our news!