News
8/2/2019

Una personalitat sociable atenua el dolor neuropàtic i l'ansietat l'intensifica

Una personalitat sociable atenua el dolor neuropàtic i l'ansietat l'intensifica


Notícies de la UPF


Determinats trets de personalitat, tals com la sociabilitat, l'ansietat o la depressió influeixen en les manifestacions del dolor neuropàtic en ratolins, segons mostra un nou estudi realitzat pel Laboratori de Neurofarmacología-NeuroPhar de la UPF. El treball, liderat per Rafael Maldonado, ha estat publicat a la revista Neuropharmacology.

Actualment, el tractament del dolor neuropàtic crònic presenta una eficàcia limitada i efectes adversos significatius. Concretament, el dolor neuropàtic apareix com a conseqüència d'una lesió traumàtica o degenerativa de les estructures nervioses, sense un estímul evident. 

L'alta variabilitat interindividual en les manifestacions de dolor neuropàtic pot conduir a una resposta diferencial dels pacients als tractaments, la qual cosa dificulta l'establiment de pautes terapèutiques generals. Les raons d'aquesta variabilitat són en gran part desconegudes. Per això, identificar els factors que determinin la gravetat de les manifestacions de dolor neuropàtic és important per a poder adaptar el tractament a cada pacient de forma individualitzada.

“Els resultats d'aquest estudi poden ajudar a comprendre alguns dels mecanismes que expliquen la variabilitat de les manifestacions de dolor neuropàtic en funció dels trets de personalitat, la qual cosa podria afavorir el desenvolupament de tractaments personalitzats més eficaços per al dolor crònic”, conclou Rafael Maldonado, catedràtic de Farmacologia del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS) de la UPF.

 

Per a més informació:
Web de la UPF

Article de referència:
M. Martínez-Navarro, I.M. Lara-Mayorga, R. Negrete, W. Bilecki, A. Wawrzczak-Bargieła, L. Gonçalves, A.H. Dickenson, R. Przewłocki, J.E. Baños, R. Maldonado. Influence of behavioral traits in the inter-individual variability of nociceptive, emotional and cognitive manifestations of neuropathic pain.Neuropharmacology, January 2019.