News
12/4/2019

Jordi Mestres participa a EOSC-Life, un projecte europeu que busca crear un espai de col·laboració obert per a la biologia digital

Jordi Mestres participa a EOSC-Life, un projecte europeu que busca crear un espai de col·laboració obert per a la biologia digital


Noticia de l'IMIM


El projecte EOSC-Life té com a objectiu crear un espai digital col·laboratiu obert, per a les ciències de la vida, al European Open Science Cloud (EOSC). EOSC-Life reuneix les 13 infraestructures de recerca europees en l'àmbit de la salut i l'alimentació del full de ruta del Fòrum Estratègic Europeu en Infraestructures de Recerca (ESFRI) i està finançat per H2020 per al període 2019-2023. En aquest projecte hi participen grups de recerca de 46 institucions acadèmiques europees. Entre ells, el grup de recerca en Farmacologia de Sistemes del GRIB (IMIM-UPF) liderat per Jordi Mestres que participarà en el desenvolupament d'eines col.laboratives per a la integració i anàlisi de tot tipus de dades rellevants en l'àmbit de les ciències de la vida.

Per mantenir les ciències de la vida europees a l'avantguarda dels avenços globals i aprofundir en la comprensió de la vida i les malalties, les dades, els serveis digitals i les instal·lacions avançades vitals per a la recerca en ciències de la vida han de ser Localitzables, Accessibles, Interoperables i Reutilitzables (FAIR en anglès), a totes les disciplines científiques i fronteres nacionals.

A EOSC-Life, les infraestructures de recerca publicaran les dades de les instal·lacions i els recursos de dades de l'EOSC, i vincularan aquestes bases de dades FAIR a eines i fluxos de treball oberts i reutilitzables, accessibles pels usuaris a través dels núvols nacionals i internacionals de ciències de la vida d'Europa. EOSC-Life també connectarà usuaris d'Europa a un únic sistema d'autenticació i autorització i desenvoluparà polítiques de dades necessàries per preservar i aprofundir la confiança dels participants en recerca i els pacients que ofereixen voluntàriament les seves dades i mostres.

Això significa que els científics tindran accés a serveis de dades avançats, plataformes tecnològiques, mostres i serveis de suport a tot l'Espai Europeu de Recerca i que les dades resultants seran accessibles per a la seva reutilització a través de l'Open Science Cloud europeu, complint tots els aspectes ètics, normatius i legals.

 

Més informació:
Web de l'IMIM