News
10/5/2019

Descriuen com van evolucionar les extremitats dels vertebrats a partir de les aletes dels peixos

Descriuen com van evolucionar les extremitats dels vertebrats a partir de les aletes dels peixos


Noticia del IBE


Un equip de recerca liderat per l'actual investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE) Borja Esteve Altava ha recompost l'anatomia de les aletes i les extremitats d'animals fòssils extints mitjançant l'ús d'una nova anàlisi matemàtica que utilitza xarxes per a modelar l'anatomia animal. Els models han revelat com la complexitat dels arranjaments ossis ha disminuït durant la transició de les aletes a les extremitats. Aquesta menor complexitat ha estat acompanyada d'un augment en el nombre d'ossos i articulacions.

També s'ha descobert que la varietat de connexions entre els ossos ha disminuït des dels primers vertebrats de quatre extremitats, fa aproximadament 400 milions d'anys. L'equip ha suggerit que ha d'haver-hi un compromís evolutiu entre el mecanisme original de desenvolupament de les aletes i les extremitats i les noves demandes biomecàniques que es requerien per a caminar sobre les extremitats.

L'estudi obre la porta a l'anàlisi biomecànic del desenvolupament i l'evolució d'altres parts del cos implicades en la motricitat, com la cua dels rèptils o bé les ales dels ocells, així com a la integració de l'esquelet i la musculatura en estudis de macroevolució.

 

Referència:
Borja Esteve-Altava et. al. Evolutionary parallelisms of pectoral and pelvic network-anatomy from fins to limbs; Science Advances 2019; 5 : Vol. 5, no. 5, eaau7459; DOI: 10.1126/sciadv.aau7459

Més informació:
Web de l'IBE
Web de la UPF