News
24/5/2019

L'inici de la metamorfosi depèn només d'un gen

L'inici de la metamorfosi depèn només d'un gen


Noticia de l'IBE


Durant molt de temps, es pensava que la desaparició de l'hormona juvenil era la responsable de que la larva comencés la metamorfosi. Ara, però, investigadors de l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE), un centre mixt del CSIC i de la Universitat Pompeu Fabra, han descobert que és l'expressió del gen E93 la responsable d’iniciar el pas de la forma juvenil a la forma adulta dels insectes.

L'equip de recerca ja havia proposat el gen E93 com a responsable de la metamorfosi en un estudi anterior, però no ha estat fins ara que ha descobert que aquest gen és també el que inicia el procés de canvi. "Quan la larva arriba als darrers estadis de la joventut, s'observa una baixada en els nivells de l'hormona juvenil i un increment del factor E93 justament quan comença la metamorfosi", comenta David Martín, investigador principal de l'IBE i co-responsable de l'estudi, juntament amb el Xavier Franch (també investigador principal de l'IBE). "La coincidència d'aquests dos esdeveniments feia difícil saber quin dels dos factors era essencial per a induir la metamorfosi. Ara, hem sortit de dubtes: si no hi ha expressió del gen E93, no hi ha metamorfosi", afegeix.

Aquesta observació suposa un canvi en el paradigma clàssic, centrat en la caracterització dels factors que mantenen els insectes a la seva forma juvenil, com ho és l'hormona homònima, per a entendre com esdevé la metamorfosi.

 

Referència:
Upregulation of E93 Gene Expression Acts as the Trigger for Metamorphosis Independently of the Threshold Size in the Beetle Tribolium castaneum; Chafino S, Ureña E, Casanova J, Casacuberta E, Franch-Marro X, Martín D. Cell Rep. 2019 Apr 23;27(4):1039-1049.e2. doi: 10.1016/j.celrep.2019.03.094.

Més informació:
Web de l'IBE