News
14/6/2019

James Sharpe escollit membre EMBO / James Sharpe elected EMBO member

James Sharpe escollit membre EMBO / James Sharpe elected EMBO member


EMBO ha escollit 56 nous membres / EMBO has chosen 56 new members


L’Organització Europea de Biologia Molecular (EMBO) ha escollit 56 nous membres, entre els quals James Sharpe, Director d’EMBL Barcelona. Aquesta prestigiosa organització selecciona anualment científics que desenvolupen una recerca pionera en el camp de les ciències de la vida i ja compta amb més de 1,800 membres.

“És fantàstic poder ser part d’aquesta organització europea que fa tant per a promoure la recerca bàsica en les ciències de la vida” - James Sharpe

Els nous membres desenvolupen projectes de recerca a 22 països diferents, el 43% són dones i 48 dels 56 escollits resideixen en països membres del Consell Europeu de Biologia Molecular, organisme de finançament de l’EMBO.

Fundada l’any 1964, EMBO té com a objectiu promoure la recerca en les ciències de la vida i facilitar l’intercanvi internacional entre científics de tot el món.

 

James Sharpe elected EMBO member

The European Molecular Biology Organization (EMBO) has chosen 56 new members, among which James Sharpe, Director of EMBL Barcelona. This prestigious organization annually selects scientists developing pioneering research in the field of life sciences. EMBO already has 1,800 members.

"It is great to be part of this European organization that promotes basic research in field of life sciences" - James Sharpe

The new members develop research projects in 22 different countries. 43% are women and 48 out of the 56 chosen members live in countries within the European Council of Molecular Biology, the EMBO funding agency.

Founded in 1964, EMBO aims to promote research in life sciences and facilitate international exchange among scientists around the world.