News
26/9/2019

“Fridays for Future”: Researchers from the PRBB show their solidarity / Investigadors del PRBB mostren la seva solidaritat

“Fridays for Future”: Researchers from the PRBB show their solidarity / Investigadors del PRBB mostren la seva solidaritat


The PRBB Community wants to rise awareness by meeting at noon on Friday, September 27


Friday, Sept. 27, at 12h in front of the building, sea side (Plaza Charles Darwin): 10 min Stop to raise awareness

Friday, Sept. 27, at 17h at the inner square: Meeting point to leave together to the demonstration at 18h in Gràcia

Representing a community of scientists, the PRBB wants to show solidarity with the “Fridays for Future” student movement to manage the climate crisis and help ensure that the scientific knowledge about the climate change is available and gets heard. The movement was initiated by the Swedish activist Greta Thunberg earlier this year.  

The main activity in Barcelona is a demonstration starting at 18h at Jardinets de Gràcia (Salvador Espriu) and ends with an event at 19:30 at Plaça Catalunya.

We thank the researchers who are organizing these activities for the PRBB Community. They propose to use the hashtags #PRBB4Future and #EmergenciaClimatica, if you are a PRBB resident and want to post contents in social media.

 

 

Investigadors del PRBB mostren la seva solidaritat amb "Fridays for Future"

Divendres, 27 de setembre, a les 12:00 a la Plaça Charles Darwin: Parada de 10 min. per crear consciencia

Divendres, 27 de setembre, a les 17:00 a la plaça interior: Punt de trobada per sortir junts a la manifestació a les 18:00 a Gràcia

Representant a una comunitat de científics, el PRBB vol mostrar la seva solidaritat amb el moviment dels estudiants “Fridays for Future” per tal de gestionar la crisi climàtica i ajudar a garantir que els coneixements científics sobre el canvi climàtic estiguin disponibles i escoltats. El moviment va ser iniciat per l’activista sueca Greta Thunberg a principis d’aquest any.

L’activitat principal a Barcelona és una manifestació a partir de les 18:00 als Jardinets de Gràcia (Salvador Espriu) que finalitzarà amb un acte a les 19:30h a la Plaça Catalunya.

Agraïm als investigadors que organitzen aquestes activitats per a la comunitat PRBB. Proposen fer servir els hashtags #PRBB4Future y #EmergenciaClimatica, si ets resident de PRBB i vols publicar continguts a les xarxes socials.