News
27/9/2019

El nostre propi cos conté la clau pel disseny de fàrmacs més segurs

El nostre propi cos conté la clau pel disseny de fàrmacs més segurs


Noticia de l'IMIM


A partir d'un estudi de 566 fàrmacs que interaccionen amb 129 proteïnes diferents, investigadors del grup de recerca en Farmacologia de Sistemes del Programa d'Informàtica Biomèdica del GRIB, programa conjunt de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) i de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en col.laboració amb investigadors de la Universitat de New Mexico, als Estats Units, s'han adonat que el 71% dels fàrmacs tenen afinitats per les seves proteïnes diana més potents que les de les petites molècules internes responsables de regular les seves funcions. Sorprenentment, és la primera vegada que s'estableix una relació quantitativa entre les afinitats de metabòlits endògens i fàrmacs per les mateixes proteïnes.

Els humans tenim milers de proteïnes, cada una amb una funció determinada i sovint regulada per també milers de petites molècules que el nostre cos s'encarrega de sintetitzar. El conjunt d'aquestes petites molècules, també anomenades "metabòlits endògens", se'l coneix com a "metaboloma humà".

La majoria dels fàrmacs són petites molècules sintètiques que exerceixen la seva acció terapèutica interaccionant de manera òptima precisament amb una o més proteïnes la funció de les quals és regulada per alguna de les nostres petites molècules internes.

"Fins ara, ningú havia caigut en el fet que la interacció d'un fàrmac amb la seva proteïna diana ha de tenir com a mínim l'afinitat de la petita molècula que tenim al cos. Nosaltres hem descobert que, les nostres pròpies molècules, optimitzades de manera natural per l'evolució, estableixen els marcs de referència necessaris per dissenyar de manera més eficient fàrmacs més eficaços i segurs" explica Jordi Mestres, coordinador del grup de recerca en Farmacologia de Sistemes.

 

Referència:
Bofill A, Jalencas X, Oprea TI, Mestres J. The human endogenous metabolome as a pharmacology baseline for drug discovery. Drug Discov Today.2019, 24(9), 1806-1820. DOI:10.1016/j.drudis.2019.06.007

Més informació:
Web de l'IMIM