News
13/3/2013

El·lipse 62: "Un nou espai per a estudiants, professors i científics/ A new space for students, teachers and scientists"

El·lipse 62: "Un nou espai per a estudiants, professors i científics/ A new space for students, teachers and scientists"


Edició de Març


Ja ha sortit el número de març 2013 del diari del PRBB, El·lipse, un diari mensual en català i anglès. Podeu descarregar-vos una versió en PDF aquí. També podeu veure una versió multimèdia. Aquest mes hi ha també un suplement especial sobre Serveis Científics al PRBB.

Per veure totes les edicions de l'El·lipse cliqueu aquí.

 

New edition of El·lipse

From today, the March 2013 edition of the PRBB newspaper, El.lipse, a monthly bilingual newspaper, is available. To download a PDF version please click here. You can see a multimedia version here.

This month you can also see a special supplement on the Scientific Services available at the PRBB. You can read it here.

To see all the issues of El·lipse click here.