News
22/11/2019

L'ADN reconstrueix 500 anys de sexe i paternitat extramarital

L'ADN reconstrueix 500 anys de sexe i paternitat extramarital


Noticia de l'IBE


Un equip de recerca de la Universitat Catòlica de Lovaina (KU Leuven), amb participació de l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE), un centre mixt de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)  i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), ha explorat la incidència de la paternitat extramarital entre els habitants d'Europa occidental creuant dades genètiques de l'ADN amb una base de dades genealògiques que recorre els últims 500 anys d'història. Els descobriments, publicats a la revista Current Biology, revelen que si bé el nombre total d'esdeveniments de paternitat extra parental (PEP) va ser bastant baix, la seva freqüència va variar considerablement depenent de les circumstàncies socials i econòmiques. En particular, els esdeveniments PEP van ser molt més freqüents durant el segle XIX i entre persones de baix nivell social que habitaven ciutats densament poblades.

La paternitat extra-parental sempre ha estat un tema controvertit i d'interès popular, tant en les converses informals com a la literatura. Encara que s'han dedicat milers de pàgines al sexe extramarital – especialment a l'adulteri -, el coneixement científic sobre la incidència aquest fenomen en la societat actual i sobretot en la història passada és encara molt limitat.

Des del punt de vista de l'evolució, la naturalesa de moltes espècies animals mostra que romandre fidel a la parella no sempre és l'estratègia més avantatjosa. Els mascles poden beneficiar-se de les trobades sexuals esporàdiques donant lloc a una major descendència; al seu torn, les femelles poden beneficiar-se d'apariar-se amb mascles superiors en episodis puntuals. El que fins ara es desconeixia és amb quina freqüència aquestes trobades haurien succeït en les societats humanes al llarg del temps.

Ara, un equip de recerca liderat per Maarten Larmuseau del KU Leuven ha analitzat per primera vegada la incidència de la paternitat extramarital al llarg de diversos segles d'història, durant els quals va haver-hi canvis dramàtics en l'entorn social - incloent la ràpida urbanització que va acompanyar la Revolució Industrial a l'Europa occidental del segle XIX.

 

Referència:
Larmuseau et al., A Historical-Genetic Reconstruction of Human Extra-Pair Paternity, Current Biology (2019), https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.09.075

Més informació:
Web de l'IBE