News
29/11/2019

Jordi Camí, el primer president del nou Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya

Jordi Camí, el primer president del nou Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya


News from the PRBB


El Director del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), Jordi Camí, va ser nomenat el passat 19 de novembre primer president del recentment creat Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-CAT). 

El també director de la Fundació Pasqual Maragall i catedràtic de Farmacologia de la UPF, ha estat pioner en el camp de la integritat en la recerca a Catalunya, a través, entre d'altres, de la creació del Codi de Bones Pràctiques Científiques del PRBB i del Grup de Bones Pràctiques Científiques del parc, així com la promoció de la formació en aquest àmbit.

Camíestarà al capdavant del CIR-CAT durant 18 mesos, moment en què serà rellevat per Pere Puigdomènech. La vicepresidència recau en Isabel Pont. 

El Comitè tindrà com a funcions principals:

  • la promoció de les bones pràctiques científiques i de la formació en aquestes en les institucions de recerca del sistema català.
  • l'assessorament en casos de problemes d'integritat, sempre a petició d'institucions o persones interessades.

La resta de membres del Comitè inclouen persones nomenades des dels departaments de recerca i salut, així com d’altres escollides des del sistema universitari i des de les entitats de recerca catalanes – incloent una persona titular de les sindicatures de greuges d’aquestes entitats. També hi ha d’haver un membre provinent d'una entitat privada finançadora sense ànim de lucre i un representant.

Podeu veure el llistat dels actuals membres del Comitè aquí.

El Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya és el principal instrument del Programa per a la Integritat de la Recerca, una proposta del departament de Universitats i Recerca que per a cumplir les recomanacions europees en aquesta materia i garantir que les bones pràctiques en la recerca que es fa a Catalunya.

 

Podeu llegir-ho també a la web de la UPF.