News
13/12/2019

Estimen els costos hospitalaris de les malalties professionals no reconegudes per la Seguretat Social

Estimen els costos hospitalaris de les malalties professionals no reconegudes per la Seguretat Social


Noticia del DCEXS-UPF


Un nou estudi ha estimat el cost individualitzat i exacte de l'atenció sanitària a pacients atesos a l'hospital per una malaltia professional no reconeguda per la Seguretat Social. El treball ha estat realitzat per investigadors del Centre de Recerca en Salut Laboral (CiSAL) de la UPF, l'Institut Hospital de la Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i el Servei de Salut Laboral de l'Hospital de la Mar.

Igual que altres països, Espanya disposa de dos sistemes públics de salut. D'una banda, el Servei Nacional de Salut, finançat pels impostos i que cobreix a tots els residents. D'altra banda, el Sistema de Seguretat Social és específic per a les malalties professionals, administrat principalment per les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, està finançat per les contribucions dels treballadors i les empreses, i protegeix només a treballadors afiliats a la Seguretat Social.

El reconeixement oficial de malaltia professional a Espanya es caracteritza per un gran sub-registre, estimat en un 70%. Això comporta limitacions per a estudiar la seva incidència, falta de compensació econòmica per als treballadors afectats, la pèrdua d'oportunitats per a la prevenció, i una càrrega considerable per al Servei Nacional de Salut en termes d'atenció sanitària i costos associats que haurien de ser assumits pel sistema de Seguretat Social.

 

Més informació:
Web del DCEXS-UPF