News
20/12/2019

La dieta mediterrània no beneficia a tothom per igual

La dieta mediterrània no beneficia a tothom per igual


Noticia de l'IMIM


La nostra variabilitat genètica influeix en la forma com el nostre organisme aprofita els potencials beneficis de la dieta mediterrània. Ho posa en relleu un estudi encapçalat per investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), que publica la revista Free Radical Biology and Medicine. El treball ha consistit a administrar a un grup de persones en alt risc de patir una malaltia coronària, un antioxidant natural present a diversos aliments de la dieta mediterrània, i analitzar com la genètica dels participants influïa en la seva capacitat per treure'n el màxim profit.

En concret, 32 voluntaris han participat en un assaig clínic aleatoritzat encreuat i controlat. Els subjectes, de forma aleatoritzada havien de seguir una dieta mediterrània estàndard. Havien de fer-ho durant tres períodes de quatre setmanes. En el primer, durant els àpats havien de prendre aigua. En el segon, una copa de vi blanc pobre en fenols i, en el tercer, una copa de vi blanc suplementat amb una càpsula amb una dosi de tirosol, equivalent al seu contingut en un litre de vi. El tirosol és un fenol, un compost orgànic aromàtic, que està present de forma natural a l'oli d'oliva, el vi o la cervesa. Aquesta substància té una capacitat antioxidant limitada, però, en ser ingerida, es transforma en l'organisme en hidroxitirosol, amb un potent efecte antioxidant. De totes maneres, no tothom se'n beneficia de la mateixa manera.

En un de cada tres participants no s'observaven els efectes beneficiosos esperats donat que el seu organisme, i metabolisme, no eren prou eficients en aquest procés i no en treien gairebé profit. Això es deu a la presència de determinades mutacions genètiques que afecten la seva capacitat per convertir el tirosol en hidroxitirosol. Aquestes mutacions afecten un seguit de gens (CYP2D6 i CYP2A6) especialitzats en regular el metabolisme de fàrmacs i altres compostos aliens a l'organisme i facilitar-ne l'excreció del cos.

 

Referència:
Boronat A, Mateus JA, Soldevila N, Guerra M, Rodríguez-Morató J, Varon C, Muñoz D, Barbosa F, Morales JC, Gaedigk A, Langohr K, Covas MI, Pérez-Mañá C, Fitó M, Tyndale RF, de la Torre R. Cardiovascular benefits of tyrosol and its endogenous conversion into hydroxytyrosol in humans. A randomized, controlled trial. Free Radical Biol Med 2019; 143: 471-481. DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2019.08.032

Més informació:
Web de l'IMIM