News
24/1/2020

Nou marcador de protecció contra la infecció per citomegalovirus en pacients trasplantats renals

Nou marcador de protecció contra la infecció per citomegalovirus en pacients trasplantats renals


Noticia de l'IMIM


La infecció per citomegalovirus és una patologia d'alta prevalença entre els pacients que s'han sotmès a un trasplantament renal. Estudis realitzats a l'Hospital del Mar i a l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) indiquen que afecta fins al 30% dels malalts durant els 6 mesos posteriors a la intervenció. Per aquest motiu, trobar elements que puguin actuar de marcadors de risc d'infecció per aquest virus és de gran importància. Un equip de metges de l'Hospital i d'investigadors de l'IMIM ha demostrat el paper que un tipus de cèl·lula del sistema immunitari, les cèl·lules NK (Natural Killers, en anglès), que expressen un receptor (NKG2C), poden predir el risc de desenvolupament de la infecció, complementant el marcador convencional existent, basat en l'anàlisi dels limfòcits T.

La infecció per citomegalovirus és molt habitual a la població, sense que, en molts casos, el virus provoqui cap afectació a la salut. Però a situacions en què el sistema immunitari es troba afeblit, com és el cas d'un trasplantament on es pauta tractament immunosupressor per evitar el rebuig, es pot produir infecció de novo o reactivació del virus. En aquests casos, la infecció pot provocar simptomatologia clínica.

En aquest context, "conèixer el paper de les cèl·lules NK i dels limfòcits T pot permetre establir millor, abans del trasplantament, el risc d'infecció per citomegalovirus, i així modificar les estratègies de tractament", explica Marta Crespo, una de les autores principals de l'estudi, cap de secció de Trasplantament Renal del Servei de Nefrologia de l'Hospital del Mar i investigadora del Grup de recerca en Nefropaties de l'IMIM. En aquest sentit, aquest treball podria ajudar a regular el tractament preventiu en alguns pacients, reduint els seus efectes secundaris.

 

Referència:
Michelle Ataya, Dolores Redondo, Pachón, Laura Llinàs et al. Pretransplant adaptive NKG2C+ NK cells protect against cytomegalovirus infection in kidney transplant recipients. Am J Transplant. 2019; 00: 1- 14. https://doi.org/10.1111/ajt.15658

Més informació:
Web de l'IMIM