News
31/1/2020

Marta Torrens, nou membre del comitè científic de l’European Monitoring Centre for Drugs an Drug Addiction

Marta Torrens, nou membre del comitè científic de l’European Monitoring Centre for Drugs an Drug Addiction


Notícia de l'IMIM


Marta Torrens ha estat seleccionada per formar part del comitè científic de l'European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), l'agència de la Unió Europea que, des de l'any 1995, ofereix a la UE i als països membres una visió completa dels problemes derivats del consum de drogues al continent, així com la informació necessària per a l'establiment de polítiques i estratègies en aquest camp. Torrens, que és la Directora del Procés d'Addiccions de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions de l'Hospital del Mar (INAD) i coordinadora del grup de recerca en Addiccions de l'Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), s'ha convertit així en un dels 15 membres d'aquest organisme, un càrrec que ostentarà fins a finals del 2022.

La tasca del comitè científic és salvaguardar la integritat científica de l'EMCDDA, oferint, a la vegada, suport en l'esforç per assolir una alta qualitat científica en els serveis que ofereix l'agència. També s'implica en la implementació a l'àmbit de la Unió Europea del sistema d'alerta primerenca i d'avaluació de risc en noves substàncies psicoactives (NPS per les seves sigles en anglès).

Els seus membres han estat seleccionats per la seva competència en el camp de les drogues i el seu perfil d'excel·lència professional, així com per la seva independència de grups d'interès. Torrens ha volgut destacar que el nomenament "reconeix la gran tasca portada a terme per la nostra institució en el camp de les drogues d'abús, en el qual som pioners tant en l'assistència com en la recerca".

 

Més informació:
Web de l'IMIM