News
17/4/2020

Revelen el mosaic genòmic actual de França

Revelen el mosaic genòmic actual de França


Notícia de l'IBE


A diferència d'altres països europeus, la genètica de la població humana i la història demogràfica de la França metropolitana (coneguda com Hexagone per la seva forma) estan sorprenentment poc estudiades. Ara, un equip de recerca liderat per l'investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE: CSIC-UPF) Francesc Calafell ha tingut accés a mostres de diverses zones de França, les ha genotipat i les ha combinat amb dades genètiques disponibles públicament per a descriure l'estructura interna d'aquest país, les relacions amb els països veïns i amb les poblacions antigues.

La recerca resultant, que publica la revista Human Genetics, revela que la majoria de francesos actuals són molt semblants genèticament a les poblacions de l'Europa Occidental. No obstant això, a la perifèria de l'Hexagone l'equip de recerca ha identificat una sèrie de contactes genètics que coincideixen amb el que la història i la lingüística en recullen a data d'avui.

En conclusió, l'estudi confirma que la genètica de França té components del centre, l'est i el nord d'Europa, amb algunes influències dels països mediterranis a la costa sud-est. Tant l'anàlisi d'ADN modern com antic han assenyalat una clara separació del grups sud-oest (bascos i gascons) i de Bretanya de la resta de zones franceses.

L'estudi ha permès ubicar la història i l'actualitat de la genètica de França dins del marc europeu, obrint la porta a entendre millor els moviments migratoris i contactes entre poblacions al país franc.

 

Referència:
Biagini SA, Ramos-Luis E, Comas D, Calafell F (2020) The place of Metropolitan France in the European genomic landscape. Human Genetics. DOI: 10.1007/s00439-020-02158-y

Més informació:
Web de l'IBE
Web del DCEXS-UPF