News
24/4/2020

Unes biomolècules de l'oli d'oliva podrien tenir efectes beneficiosos sobre la salut dels vasos sanguinis

Unes biomolècules de l'oli d'oliva podrien tenir efectes beneficiosos sobre la salut dels vasos sanguinis


Notícia de l'IMIM


Fins ara, no es coneixia què succeïa en l'organisme després de la ingesta en humans de quantitats compatibles amb la dieta de l'àcid maslínic i l'àcid oleanòlic, és a dir, què succeïa des del moment en què eren ingerits fins a la seva total eliminació del cos, és el que s'anomena farmacocinètica i, d'altra banda, la informació sobre l'activitat biològica d'aquestes biomolècules en el cos humà era molt escassa en la literatura científica.

Mitjançant un mètode de determinació dels àcids oleanòlic i maslínic en plasma desenvolupat pel Grup de Recerca en Farmacologia Integrada i Neurociències de Sistema de l'Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), i el node Consorci Mar Parc Salut de Barcelona de CIBER de fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBERobn), en el marc de el projecte de recerca NUTRAOLEUM, s'ha avaluat en un assaig clínic en humans la farmacocinètica d'aquests dos àcids triterpènics de l'olivera després de la ingesta d'olis d'oliva enriquits a dues concentracions diferents d'aquestes biomolècules. A més, s'ha estudiat l'efecte d'aquests àcids triterpènics sobre la funció endotelial, la qual ajuda a preservar la salut dels vasos sanguinis i prevenir l'arteriosclerosi.

 

Referència:
Rafael de la Torre, Marceli Carbó, Mitona Pujadas et al. Pharmacokinetics of maslinic and oleanolic acids from olive oil – Effects on endothelial function in healthy adults. A randomized, controlled, dose–response study. 2020. Food Chemistry. DOI: 10.1016/j.foodchem.2020.126676

Més informació:
Web de l'IMIM