News
8/5/2020

Intel·ligència artificial per millorar el diagnòstic de la COVID-19

Intel·ligència artificial per millorar el diagnòstic de la COVID-19


Notícia de l'IMIM


L’investigador de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i metge adjunt al Servei d’Urgències de l’Hospital del Mar, Max Hardy-Werbin, i el bioinformàtic del Servei d’Anatomia Patològica del mateix hospital, Joan Gibert, han liderat el disseny d’una nova eina de suport pel diagnòstic dels pacients amb sospita d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2. Aquesta eina, desenvolupada gràcies a la col·laboració de diferents àrees i serveis de l’Hospital del Mar i l’IMIM, utilitza la Intel·ligència Artificial per ajudar al personal mèdic a diagnosticar, a partir de radiografies del tòrax, si el pacient és positiu per la COVID-19.

Per al desenvolupament del projecte s’han utilitzat més de 6.000 radiografies de tòrax de pacients de l’Hospital del Mar, amb i sense COVID-19; totes elles, informades pels radiòlegs. Gràcies a la gran mostra de radiografies, el nivell de fiabilitat de l’eina es troba al voltant del 80%. A més a més, que aquesta nova eina hagi estat entrenada amb mostres pròpies incrementa la seva adaptació a la realitat de l’Hospital del Mar.

El projecte es troba en fase d’implementació, de manera que s’està incorporant al sistema informàtic de tots els centres del Parc de Salut Mar; els professionals sanitaris hi tenen accés de forma ràpida i senzilla. Tal i com diu Hardy-Werbin, "la posada en marxa d’aquesta nova eina arriba en un moment fonamental, amb un increment de casos no-COVID-19 a urgències. Disposar d’aquesta eina ens serà molt útil per poder gestionar cada pacient i adreçar-lo al circuit indicat per a la seva patologia".

 

Més informació:
Web de l'IMIM