News
4/12/2013

Dades demogràfiques de les entitats del PRBB al 2019 / Demographic data of the PRBB centres, 2019

Dades demogràfiques de les entitats del PRBB al 2019 / Demographic data of the PRBB centres, 2019


Segons dades a 31 de desembre de 2019


Les dades globals de la comunitat del PRBB es mantenen estables, segons dades de desembre de 2019.  El cens total és de 1.360 persones que treballen a l’edifici del PRBB (1.312 en el 2018). Aquest lleuger augment s'explica pels increments de personal del CRG, IMIM i IsGlobal, però s'equilibra amb la reducció de personal del CEXS-UPF.

Els 335 investigadors estrangers (25%) provenen de 48 països diferents, amb els italians en primer lloc (90), seguits dels alemanys (37) i dels francesos (27). El Regne Unit, amb 17 residents ocupa ara el quart lloc en el rànquing de països.

Més informació:
Demografia del PRBB 2019
El·lipse

 

2019 demographic data of the PRBB centres

Overall, the numbers of the PRBB community have remained stable, according to data from December 2019. The total census is 1,360 people that are physically located in the PRBB building (1,312 the previous year). This slight increase is explained by CRG, IMIM and Isglobal staff increases, although it is balanced due to DCEXS-UPF staff reductions.

The 335 foreign researchers (25%) come from 48 different countries, with the Italians taking first place (90), followed by the Germans (37), and the French (27). The UK, with 17 residents, takes the fourth place in the country rankings.

More information:
2019 PRBB demography
El·lipse