News
12/6/2020

El MARBiobanc posa a disposició de la recerca més de 2000 mostres de pacients amb COVID-19

El MARBiobanc posa a disposició de la recerca més de 2000 mostres de pacients amb COVID-19


Notícia de l'IMIM


El MARBiobanc del PSMAR ha recollit fins al moment més de 2000 mostres procedents de 623 pacients amb COVID-19. A més, disposa de mostres de seguiment — obtingudes en diferents moments de l'evolució clínica de la malaltia — del 40% dels casos, unes mostres de difícil obtenció i que obren noves oportunitats per a projectes de recerca vinculats a l'evolució del pacient (pronòstic, biomarcadors d'evolució, seqüeles, etc.). Cal remarcar que totes les mostres s'han recollit seguint estrictament totes les normes ètic-legals que marca la Llei d'Investigació Biomèdica.

El MARBiobanc va ser pioner en la recollida sistemàtica de mostres COVID-19, iniciant-la el dia 1 d'abril, gràcies a l'estreta coordinació amb els serveis clínics de l'Hospital del Mar i a la  col·laboració amb el Laboratori de Referència de Catalunya, que és un node integrat al MARBiobanc.

"Volem agrair la implicació que el MARBiobanc ha rebut de tots els professionals que han fet  possible la posada en marxa del circuit de recollida en tan poc temps. També s'ha fet un gran esforç per adequar els protocols experimentals i les nostres instal·lacions i equips a un major nivell de bioseguretat. Aquesta col·lecció, que està a disposició de tota la comunitat científica, té un gran valor per dur a terme projectes de recerca en COVID19 i establir col·laboracions que permetin descobrir aspectes relacionats amb la malaltia, la seva prevenció i tractament" explica Montserrat Torà, directora de MARBiobanc.

 

Més informació:
Web de l'IMIM