News
18/4/2013

El PRBB estrena una nova web / PRBB launches a new website

El PRBB estrena una nova web / PRBB launches a new website


News from PRBB


On April 17, the PRBB has launched a new website. It offers a modern design, updated information about the park and possibilities to share news in social media or add events into your calendar. One of the main changes is putting the research institutes of the park in the centre of attention with the objective to generate traffic on their respective websites.

The web is programmed as an application by Josep Arús, programmer at the IT department at PRBB. Therefore the use of the latest versions of browsers is recommended to get the full experience. The design comes from Roger Ametller, who won the public tender against 4 agencies in July 2012. PRBB thanks the communication managers at the centres for their ongoing collaboration in setting up this new website.

If you are a frecuent visitor of www.prbb.org, it maybe necessary to empty the caché of your browser to access the new website correctly.

After being online for some days and having been registed by the main internet search engines, a search function (Google) will be added, as well as a Mailchimp function to subscribe to the upcoming editions of El·lipse and the conference posters by mail.

 

El PRBB estrena una nova web

El 17 d'abril, el PRBB ha posat en marxa una nova pàgina web. Compta amb un disseny modern, informació actualitzada sobre el parc i la possibilitat de compartir les notícies en els mitjans socials o afegir esdeveniments al vostre calendari. Un dels principals canvis ha estat posar els instituts de recerca del parc al centre d'atenció amb l'objectiu de generar trànsit en els seus respectius llocs web.

La web està programada com una aplicació de Josep Arús, programador al departament de TIC del PRBB. Es recomana l'ús de les darreres versions dels navegadors per aconseguir la millor experiència. El disseny és de Roger Ametller, que va guanyar la licitació pública contra 4 agències al juliol de 2012. El PRBB agraeix als responsables de comunicació dels centres la seva col·laboració permanent en la creació d'aquest nou lloc web.

Si sou visitants freqüents de www.prbb.org, podria ser necessari buidar el caché del vostre navegador per accedir a la nova pàgina web correctament.

Després que la nova pàgina web hagi en línia durant diversos dies i hagi estat registrada pels principals motors de cerca a Internet, s'afegirà una funció de cerca (Google), així com una funció de MailChimp per a subscriure’s a les properes edicions de l’El·lipse  i per rebre els cartells de futures conferències per correu.