News
19/4/2013

CRG: La Generalitat de Catalunya i l'Obra Social "la Caixa" financen un projecte del CRG sobre nous agents terapèutics per l'osteoporosi i el càncer

CRG: La Generalitat de Catalunya i l'Obra Social "la Caixa" financen un projecte del CRG sobre nous agents terapèutics per l'osteoporosi i el càncer


Noticia del CRG


La Generalitat de Catalunya i l’Obra Social ”la Caixa” impulsen la investigació i la innovació d’excel·lència a través de cinc projectes de valoració i transferència de coneixement en els camps de la fotònica, la biomedicina, la química, la bioenginyeria i la genòmica. Aquests projectes són fruit del conveni de col·laboració entre ambdues institucions, al qual l’entitat financera destina 2,5 milions d’euros en dos anys, i que ha fet possible fer els primers passos perquè els resultats de les investigacions arribin a l’explotació comercial.

El projecte finançat al CRG, "Variants sintètiques de RANKL: Nous agents terapèutics per a l’osteoporosi el càncer", està liderat per l’investigador Luis Serrano, director del centre i professor d’investigació ICREA.

RANKL és una proteïna crucial per al metabolisme ossi que forma part de la superfamília del lligand del factor de necrosi tumoral TNF-L. Aquestes proteïnes són molècules senyalitzadores que, com les hormones i els neurotransmissors, són utilitzades en la comunicació cel·lular i tenen un rol fonamental en una gran quantitat de processos biològics i fisiològics, ja que estan implicades en patologies com l’osteoporosi i el càncer.

Investigadors del CRG volen demostrar el potencial terapèutic de variants sintètiques de la proteïna RANKL mitjançant una estratègia de disseny in silico (per ordinador). Les variants proposades pel CRG s’uneixen efectivament al receptor i el bloquegen, cosa que comporta avantatges potencials que s’exploraran gràcies a aquest projecte, juntament amb la possible superioritat i/o sinergia del nou tractament proposat pel CRG vs. el ja existent tant en cèl·lules en cultiu com in vivo, en models animals d’osteoporosi i càncer de mama.  

Més informació

Nota de premsa del CRG