News
14/6/2013

Aquest cap de setmana: La festa de la ciència al Parc de la Ciutadella (cat/engl)

Aquest cap de setmana: La festa de la ciència al Parc de la Ciutadella (cat/engl)


Noticia del PRBB


Del 14 al 16 de juny, uns 20.000 assistents aniran a descobrir i experimentar la recerca i la innovació d’excellència que es fa a Catalunya al Parc de laCiutadella durant la setena edició de la Festa de la Ciència. El CRG, el CREAL, el CMRB i l’IMIM són alguns dels més de 150 centres de recerca, institucions, entitats, empreses i divulgadors que participen en aquesta celebració, organitzada per l’Institut de Cultura.

Les més de 200 activitats programades inclouen microxerrades, com la de David Rojas (CREAL) sobre l’ús de la bicicleta i la de Laia Miquel i Eva Ramirez (CMRB) sobre regeneració i cèl·lules mare. Annick Labeeuw (CRG) dirigirà el taller d’electroforesi d’ADN i l'IMIM evaluarà el risc cardiovascular dels assistents el dissabte al matí.

Més informació: Programa (PDF)

 

New edition of the Festival of Science

From June 14 to 16, about 20,000 people are expected to come to find out and experiment by first-hand the research and innovation of excellence that is carried out in Catalonia. The place will be Ciutadella Park and the event, the seventh edition of the Festival of Science. The CRG, CREAL , CMRB and IMIM will be there amongst more than 150 research centres, institutions, organisations, businesses and educators participating in the event, organised by the Institute of Culture.

200 plus activities are planned such as microchats, like that by David Rojas (CREAL) about the use of bicycles or the one by Laia Miquel and Eva Ramirez (CMRB) about regeneration and stem cells. Annick Labeeuw (CRG) offers a DNA electrophoresis workshop and the IMIM evaluates your cardiovascular risk on Saturday morning.

More information: Programme (PDF, Catalan)