News
13/9/2013

La ciència dels centres del PRBB, cada setmana a la televisió / Science at the PRBB centres, every week on TV

La ciència dels centres del PRBB, cada setmana a la televisió / Science at the PRBB centres, every week on TV


El nou programa local "El problema de Gettier" es farà resó de les investigacions al PRBB


Aquesta setmana ha començat  un nou programa científic en antena a les televisions locals catalanes: El problema de Gettier.

Aquest espai divulgatiu setmanal vol fer visibles els beneficis que la ciència reporta a la societat, a través de mostres de la recerca feta a Catalunya, i el PRBB hi juga un paper important.
 
Cada edició, d’uns 25 minuts, consta de diverses seccions temàtiques. En una d’elles, els “Paper Reports”, científics vinculats als centres del parc relaten en primera persona els seus darrers estudis. En el primer capítol, Andrés Ozaita i Laura Cutando, del laboratori de Neurofarmacologia de la UPF, expliquen el seu treball sobre l’efecte del cànnabis en el cervell.

Per veure els horaris i canals d’emissió del programa, així com tots els episodis, podeu anar al web www.laxarxa.com/elproblemadegettier o http://www.xiptv.cat/el-problema-de-gettier

Science at the PRBB centres, every week on TV

A new science programme, ‘The Gettier problem' has started this week on local Catalan TVs. The programme aims to increase awareness of the benefits of science to society through the research taking place in Catalonia, and the PRBB plays an important role in this.

25 minutes long, the programme has several themed sections. One of these sections, “Paper Reports”, presents researchers linked to the centres at the park explaining their latest scientific studies in first person accounts.

The first chapter of the programme, Andrés Ozaita and Laura Cutando, from the UPF Neuropharmacology lab, explain their work on the effect of cannabis on the brain.

To check the timetables and the channels in which you can see the program, as well as to see all episodes, you can to go www.laxarxa.com/elproblemadegettier or http://www.xiptv.cat/el-problema-de-gettier