News
31/10/2013

CREAL: Ciutats amb més àrees verdes beneficiarien la salut física i mental de la població

CREAL: Ciutats amb més àrees verdes beneficiarien la salut física i mental de la població


Notícia del CREAL


Els dies 30 i 31 d'octubre, experts nacionals i internacionals es reuniran a CosmoCaixa Barcelona convocats per B·Debate i el CREAL, centre de recerca de l’aliança ISGlobal, per establir vincles entre la recerca, la pràctica de la salut pública i la planificació urbanística, com l’única via per crear àrees verdes saludables per a les poblacions urbanes.

La necessitat d'aquests tallers neix de que estudis recents han demostrat que les persones que resideixen més a prop de zones verdes viuen més i tenen menys risc de patir una malaltia cardiovascular, obesitat, problemes de salut mental i eviten efectes adversos de l'embaràs, com podria ser baix pes en néixer. A més, diverses investigacions suggereixen que es redueix l'agressivitat i la delinqüència, milloren els patrons de son i també es produeix una millor recuperació de qualsevol malaltia. També s'ha constatat que els beneficis semblen ser més grans per als barris i les dones més desfavorides.

Amb el títol “Green Cities Healthy People. Planning Healthy Urban Spaces” aquesta trobada està dirigida científicament pel Prof. Mark Nieuwenhuijsen, coordinador del programa de contaminació atmosfèrica del CREAL i coordinador del projecte PHENOTYPE.

Més informació:
Notícia del CREAL