News
8/11/2013

CREAL: Les persones que resideixen a prop de zones verdes emmalalteixen menys i viuen més anys

CREAL: Les persones que resideixen a prop de zones verdes emmalalteixen menys i viuen més anys


Notícia del CREAL


El passat 30 i 31 d'octubre, durant les jornades “Green Cities Healthy People. Planning Healthy Urban Spaces”, experts nacionals i internacionals es reuneixen a CosmoCaixa Barcelona convocats per B·Debate i el CREAL, centre de recerca de l’aliança ISGlobal, per establir vincles entre la recerca, la pràctica de la salut pública i la planificació urbanística, com l’única via per crear àrees verdes saludables per a les poblacions urbanes.

Durant les primeres sessions del B·Debate, es va parlar d’estudis científics recents que demostren que les persones que resideixen més a prop de zones verdes viuen més i tenen menys risc de patir una malaltia cardiovascular, obesitat, problemes de salut mental i eviten efectes adversos de l'embaràs, com podria ser baix pes en néixer. En paraules del líder científic d’aquest B·Debate, el Dr. Mark Nieuwenhuijsen, “creiem que en bona part això és degut a que la gent que viu propera a zones verdes practica més activitats físiques i estableix més contactes socials, amb les implicacions per a la salut mental i física que això comporta”.

Mes informació:
Notícia del CREAL